Historien bag navnet Daldof

Morten’s farmor Agnes havde Daldof som mellemnavn da hun i 1931 blev gift med Jens Johansen, de var 8 piger i flokken så navnet var ved at forsvinde, det stammer så vidt vides fra en gård på rødovrekanten der hed daldofs minde og kan i anerne føres tilbage til 1700 tallet. Men Agnes og Jens søn Per fik 2 børn en datter og en søn og de blev begge opkaldt Daldof som mellemnavn og Johansen som efternavn.

Tilbage i 2004 søgte jeg om tilladelse til at smide Johansen væk og tage Daldof som efternavn, men måtte efter den daværende navnelov ikke da det lå for tæt på et beskyttet efternavn. Men efter den nye navnelov i 2006 måtte jeg gerne droppe Johansen og tage Daldof som efternavn da jeg kunne vise tilknytning til navnet via min farmor, siden da har min kone Rikke og børnene Agnes og Lauritz også fået det. Min Søster Maiken har også efter en tur omkring et andet efternavn idag taget Daldof som efternavn, så vi er idag 5 stk der hedder Daldof som efternavn, og da det er under 2000 personer er Daldof idag et beskyttet efternavn.